کلاس ها

  کلاس های عملی (آسانا) زمستان 97 - شروع: ۰۸ دی ۱۳۹۷ پایان: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
  5:45-7:15 6-7:30 8-9:30 10-11:30 12-13:30 14-15:30 16-17:30 18-19:30 20-21:30
  شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 4
  صدیقه جوادپور
  سطح 3
  سولماز افتخاری
  سطح 5
  مهسا خلیلی
  سطح 2
  الهام شجاعی
  سطح 4
  الهام شجاعی
  سطح 3
  مریم کریمی نیا
  سطح 2
  سوسن زند
  سطح 5
  سوسن زند
  سطح 2
  سولماز افتخاری
  یوگانیدرا
  شهین شاهوردیانی
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 2
  شهین شاهوردیانی
  سطح 3
  مریم کریمی نیا
  سطح 2
  ستاره مهدوی
  سطح 5
  پری نراقیان
  سطح 1
  پری نراقیان
  یک شنبه
  سالن سنگ سالن نور
  سطح 2
  احمد بهامین
  سطح 1
  شیوا مهدوی
  سطح 5
  سارا هنرجو
  سطح 3
  مریم کریمی نیا
  سطح 2
  مهرناز زمانی
  سطح 4
  ستاره مهدوی
  سطح 5
  حسین رضایی

  18:15-19:45

  سطح 5
  حسین رضایی
  سطح 1
  سیدحسین میرکمالی
  سطح 3
  شبنم نزاکتی
  سطح 4
  مهسا خلیلی
  سطح 3
  سارا هنرجو
  سطح 1
  فوزیه نوری
  سطح 1
  مهرناز زمانی
  سطح 1
  فرزاد بهرامی

  18:15-19:45

  سطح 3
  فرزاد بهرامی
  دو شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 4
  فوزیه نوری

  9-10:30

  سطح 4
  فوزیه نوری

  11-12:30

  سطح 5
  الهام شجاعی

  13-14:30

  سطح 1
  سمانه اصغرزاده

  15-16:30

  سطح 4
  سمانه اصغرزاده

  17-18:30

  سطح 2
  سامان مسعودی

  19:15-20:45

  سطح 3
  ستاره مهدوی

  9-10:30

  تمرینات آمادگی
  طاهره محمودی

  11-12:30

  سطح 2
  فوزیه نوری

  13-14:30

  سطح 3
  مهرناز زمانی

  15-16:30

  آساناهای پیشرفته
  سارا هنرجو

  17-18:30

  سطح 1
  احمد بهامین

  19:15-20:45

  سه شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 3
  حمیدرضا قادری
  سطح 5
  مهسا خلیلی
  سطح 2
  شیوا مهدوی
  سطح 1
  سرور طفل پور
  سطح 1
  سوسن زند
  سطح 4
  سرور طفل پور
  سطح 3
  حسن آسایش

  18:15-19:45

  سطح 1
  مهدی خیام دار

  20:30-22

  سطح 1
  احمد بهامین
  سطح 1
  مهرناز زمانی
  سطح 3
  سرور طفل پور
  سطح 1
  سوسن زند
  سطح 2
  لیلا رهبانی
  تمرینات آمادگی
  مژگان قوامی
  سطح 4
  حسن آسایش

  20:30-22

  چهار شنبه
  سالن سنگ سالن نور
  سطح 4
  عباس شکری
  سطح 3
  الهام شجاعی
  سطح 4
  ستاره مهدوی
  سطح 5
  سارا هنرجو
  سطح 3
  سمانه اصغرزاده
  سطح 3
  لیلا رهبانی
  سطح 1
  پری نراقیان
  سطح 2
  سامان مسعودی

  20:15-21:45

  سطح 1
  مهدی خیام دار
  سطح 4
  شیوا مهدوی
  سطح 2
  سولماز افتخاری
  سطح 4
  سمانه اصغرزاده
  سطح 2
  ستاره مهدوی
  سطح 5
  رویا اولادحاجی
  سطح 2
  رویا اولادحاجی
  سطح 3
  انوش هاشمی

  20:15-21:45

  پنج شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 4
  صدیقه جوادپور
  سطح 2
  شمیم آقایی
  سطح 3
  سولماز افتخاری
  سطح 2
  صدیقه جوادپور
  سطح 5
  سرور طفل پور
  سطح 3
  سرور طفل پور
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 4
  شهین شاهوردیانی
  سطح 1
  سرور طفل پور
  سطح 4
  سارا هنرجو
  جمعه
  سالن سنگ سالن نور
  سطح 4
  پری نراقیان

  8:30-10

  سطح 2
  پری نراقیان

  10:30-12

  سطح 4
  فرناز ملائک

  8:30-10

  سطح 3
  فرناز ملائک

  10:30-12

  کلاس های عملی (آسانا) پاییز 97 - شروع: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ پایان: ۳۰ آذر ۱۳۹۷
  5:45-7:15 6-7:30 8-9:30 10-11:30 12-13:30 14-15:30 16-17:30 18-19:30 20-21:30
  شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 3
  صدیقه جوادپور
  سطح 4
  شهین شاهوردیانی
  سطح 5
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  الهام شجاعی
  سطح 3
  الهام شجاعی
  سطح 2
  مریم کریمی نیا
  سطح 1
  سوسن زند
  سطح 5
  سوسن زند
  سطح 2
  مهسا خلیلی
  سطح 3
  فرح جوادی
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 2
  شهین شاهوردیانی
  سطح 3
  مریم کریمی نیا
  سطح 1
  ستاره مهدوی
  سطح 5
  پری نراقیان
  سطح 1
  پری نراقیان
  یک شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 3
  حسن آسایش
  سطح 3
  شیوا مهدوی
  سطح 4
  مهسا خلیلی
  سطح 2
  سارا هنرجو
  سطح 4
  فوزیه نوری
  سطح 5
  مهرناز زمانی
  سطح 5
  فرزاد بهرامی

  18:15-19:45

  سطح 2
  فرزاد بهرامی
  سطح 1
  احمد بهامین
  سطح 3
  شبنم نزاکتی
  سطح 4
  سارا هنرجو
  سطح 2
  مریم کریمی نیا
  سطح 1
  مهرناز زمانی
  سطح 4
  رویا اولادحاجی
  سطح 4
  حسین رضایی

  18:15-19:45

  سطح 5
  حسین رضایی
  دو شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 4
  فوزیه نوری

  9-10:30

  سطح 4
  فوزیه نوری

  11-12:30

  سطح 4
  الهام شجاعی

  13-14:30

  سطح 2
  سمانه اصغرزاده

  15-16:30

  سطح 4
  سمانه اصغرزاده

  17-18:30

  سطح 3
  احمد بهامین

  19:15-20:45

  سطح 3
  فرح جوادی

  9-10:30

  سطح 1
  فوزیه نوری

  13-14:30

  سطح 2
  مهرناز زمانی

  15-16:30

  آساناهای پیشرفته
  سارا هنرجو

  17-18:30

  سطح 1
  سامان مسعودی

  19:15-20:45

  سه شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 1
  احمد بهامین
  سطح 5
  مهسا خلیلی
  سطح 2
  شیوا مهدوی
  سطح 3
  مهرناز زمانی
  سطح 5
  سوسن زند
  سطح 4
  سرور طفل پور
  سطح 3
  حسن آسایش

  18:15-19:45

  آساناهای پیشرفته
  مهدی خیام دار

  20:30-22

  سطح 2
  سیدحسین میرکمالی
  سطح 4
  سرور طفل پور
  سطح 3
  سرور طفل پور
  سطح 1
  سوسن زند
  سطح 2
  سولماز افتخاری
  سطح 3
  لیلا رهبانی
  سطح 4
  حسن آسایش

  20:30-22

  چهار شنبه
  سالن سنگ سالن نور
  سطح 4
  عباس شکری
  سطح 2
  الهام شجاعی
  سطح 3
  ستاره مهدوی
  سطح 5
  سارا هنرجو
  سطح 2
  سمانه اصغرزاده
  سطح 3
  پری نراقیان
  سطح 2
  سامان مسعودی

  20:15-21:45

  سطح 1
  مهدی خیام دار
  سطح 4
  شیوا مهدوی
  سطح 4
  سولماز افتخاری
  سطح 4
  سمانه اصغرزاده
  سطح 1
  شبنم نزاکتی
  سطح 5
  رویا اولادحاجی
  سطح 1
  رویا اولادحاجی
  سطح 3
  انوش هاشمی

  20:15-21:45

  پنج شنبه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 4
  صدیقه جوادپور
  سطح 3
  شمیم آقایی
  سطح 2
  سولماز افتخاری
  سطح 2
  صدیقه جوادپور
  سطح 5
  سرور طفل پور
  سطح 2
  سرور طفل پور
  سطح 4
  شهین شاهوردیانی
  سطح 1
  سرور طفل پور
  سطح 4
  رویا اولادحاجی
  جمعه
  سالن نور سالن سنگ
  سطح 3
  فرناز ملائک

  8:30-10

  سطح 2
  فرناز ملائک

  10:30-12

  سطح 4
  پری نراقیان

  8:30-10

  سطح یک
  پری نراقیان

  10:30-12:30 یک هفته درمیان

  جزییات کلاس انتخاب شده

  روز هفته :
  ساعت :
  دوره :
  سالن :
  نام مربی :
  ۰۲۱-۲۲۹۰۲۰۷۰
  خیابان شریعتی، خیابان ظفر (دستگردی)، خیابان گوی آبادی، نبش پیوندی، پلاک 19
  info@kanoon-yoga.com
  • logo-samandehi

  ورود

  به خاطر بسپار

  هنوز در کانون ثبت نام نکرده اید ؟ عضویت در سیستم ثبت‌نام

  رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ بازیابی کلمه عبور

  عضویت در سیستم ثبت‌نام

  captcha

  قبلاٌ در این کانون ثبـت نام کرده اید؟ ورود به کانون